Projects

news
ADNSU UNIVERIUM
1. ADNSU UNIVERIUM yataqxanasını zərif və tələbələr üçün komfortlu edən amillərdən biriməhz MIRAS tərəfindən quraşdırılan LS-M088 tipli lampalardır. Geniş ölçülərilə bu modellər,məkanı işıqla mümkün qədər geniş əhatə edərək, otağın interyer çalarlarını tam dəqiqlikləifadə edir 2. Ayrıca LS-M088 lampaları zərif dizayna malikdir. Beləki, xalis alüminium materialındanhazırlanan bu məhsul, istənilən ekspozisiyaya tam uyuşur və ümumi görünümü daha eleqant göstərir 3. LS-M088 modelindən savayı, LS-D001 lampalarının xüsusiyyətinə toxunmaq gərəkdir.Beləki, UNIVERIUM layihəsində istifadə olunan LS-D001 modelinin geniş oval tipli LED işıqlı konstruksiyaya malik olması müəyyən kvadratura boyu daha çox yeri işıqlandırmağa imkan verir. 4. LS-M088, UNIVERIUM tələbə yataqxanasının demək olar ki bütün əsas otaq və zallarındaquraşdırılıb. Alüminium korpus və soyuducu xüsusiyyətli, PC diffuzorlu bu model həmçinin uzunömürlülüyü və dözümlülüyü ilə seçilir. 5. LS-M088 və LS-D001 tandemi demək olar ki istənilən interyerdə öz sözünü deyir və hərdizayn üslubuna keyfiyyətcə yeni çalarlar əlavə edir. Bunlardan əlavə daxili SMD LED panel işığlı LS-P002 lampası məkanın detalizasiyasının artımında mühüm rol oynayır. 6. ADNSU UNIVERIUM tələbə yataqxanasında işlədilən modellərdən biri də LS-W009 tiplilampalardır. Bunların əsas xüsusiyyəti slim dizayn və güclü 6000K-ya qədər svetoid drayverinə malik olmalarıdır. 7. ADNSU UNIVERIUM tələbə yataqxanasında işlədilən modellərdən biri də LS-W009 tiplilampalardır. Bunların əsas xüsusiyyəti slim dizayn və güclü 6000K-ya qədər svetoid drayverinə malik olmalarıdır. 8. Beləliklə, bir çox parametrləri nəzərə alaraq, ADNSU UNIVERIUM yataqxanası MIRAS-ınən uğurlu layihələrindən birinə çevrilib. Bunun əsasını isə təbii ki keyfiyyətli və Dünya standartlarına cavab verən məhsullar təşkil edir.
Read More
news
ABŞERON PORT
1. Miras Global şirkətinin işıq avadanlıqları Abşeron Port layihəsində də istifadə edilib. Beləki, burada müxtəlif yönlü işıq sistemləri müəssənin dizaynına uyğun şəkildə tərtib edilib və ümumi görüntüyə uyğunluq yaradılıb. 2. Abşeron Port layihəsində istifadə olunan məhsullarımızadan ____ modeli barədədanışmaq olar. Bərk, uzunömürlü və səlis dizayna malik bu model böyük əhatəli ərazini asanlıqla tam işıqlandıra bilir və tam görünümə kömək edir. 3. Abşeron Port-un xarici tərəfində yerləşən güllələrə ___ model lampalar quraşdılırılıb. Bulampalar güclü xüsusiyyətə malikdirlər və gecə qaranlığında lazımı əhatəni işıqlandıra bilirlər. Həmçinin sözügedən model dayanıqlığı ilə də fərqlənir. 4. ___ modeli ___ parametrlərinə sahibdir və MIRAS Global-ın ən uğurlu məhsullarındanhesab olunur. O həmçinin iqlim dəyişikliklərinə də davamlıdır. 5. Ümummillkdə isə şirkətimizin məhsulları Abşeron Port layihəsinə tam uyğunluq sağlayır.
Read More
news
AZƏRİŞIQ
1. MIRAS Global-ın məhsullarının istifadə olunduğu ən gözəl layihələrdən biri Azərişıq-dır. Binanın xarici və daxili konstruksiyasını nəzərə alaraq, burada ən fərqli model sıralamasından istifadə edilib. 2. Müəssənin girəcəyi həmişə ilkin təəssüratlar üçün mühüm rol oynayır. Bu səbəbdəninteryer dizaynını dəqiq və gözəçarpar etmək üçün işıqlandırma seçimində kompakt və hüsünkar ___ modelinə yer verilib. 3. Həmçinin müxtəlif otaqlarda və koridor hissəsində ___ və ___ modelləri işlədilib. Kişikölçülü bu modellər öz dayanıqlı konstruksiyası və gücü ilə seçilir. Buna görə də dizayna tam uyuşum sağlayaraq, müəssənin detallarını dəqiq vurğulaya bilir. 4. İstər konfrans zalı, istərsə də daha iri həcmli zallar üçün ___ model dəsti öz sözünü deyir.Mini həcmli bu modellər demək olar ki özünü görünüş cəhətdən biruzə vermir, lakin gözəl işıqlama tandemi yaradır.
Read More
news
DOST AGENTLİYİ
1. MIRAS Global şirkətinin ən yeni və uğurlu layihələrindən biri məhz DOST Agentliyi-dir. Bu müəssədə şirkətimizin müxtəlif işıqlandırma model dəstləri istifadə edilib. Məsəlçün koridor və xollarda 5061830 model çeşidlərini görmək olar. 2. Binanın futuristik və modern dizaynda inşa edildiyini nəzərə alsaq görərik ki, burada MIRAS Global-ın məhsulları hər məqamda gözə çarpır — aksesuarlardan tutmuş konkret lampa modellərinə qədər. 3. Track model tipli lampa müəssənin görünümünə uyğunluq salayır. Alüminium dizayn vəgüclü işıqlandırma komponentlərinə sahib olan bu model DOST Agentliyinin futuristik dizaynına da uyğun gəlir. 4. Göründüyü kimi sözügedən model interyerə özünəməxsusluq və orijinallıq əlavə edərəkən müasir dizaynlra belə mükəmməl uyğunlaşma sağlayır. Sadə, lakin sərt forma, praktiklik və elementar quraşdırma Track modelini əvəzolunmaz edir. 5. Ümumən götürüldükdə isə DOST Agentliyində MIRAS Global-ın daha müxtəlif seçimlərini müşahidə etmək olar. Bütün bunlar yekun nəticədə müəssənin həm daxili, həm xarici görünüşünə fərqli gözəllik verir.
Read More
news
GIMNASTIKA ARENASI
1. The Gymnastic Arena, which is one of the largest and most important sports facilities inAzerbaijan, is also one of the projects of MIRAS Global. Given the size of the facility, various lighting systems are installed here. 2. At the entrance to the Gymnastic Arena, models of the type ___ are highlighted. Thesemodels are made of white aluminum material, which fits perfectly into the interior of the part in question and provides the necessary lighting. 3. Model ___ is installed in the dressing room of the Gymnastic Arena. This model ofluminaires is compact and charming in design, making it impossible to ignore even the most subtle details. 4. One of the advantages of the ___ lamp is its light output. In general, MIRAS Global lampsdiffer from other analogs in that they are more economical in energy consumption. 5. Model ___ of MIRAS GLOBAL products was used for the large hall of the GymnasticArena. It is resistant to different atmospheric conditions and light emitting ability. 6. For this reason, the ___ model is installed in the large hall and fully guaranteeshigh-quality observation of events by staff, athletes and fans at events. 7. Of course, here we must not forget about the ___ model. This model belongs to a special class and not only illuminates a specific space, but also achieves its detail.
Read More